Moet ik als bedrijf mijn energieprijzen vastzetten of dynamisch inkopen?

Het beheren van energiekosten is een cruciaal aspect van bedrijfsvoering, vooral in een tijd van fluctuerende energieprijzen en toenemende druk om duurzaamheid te...

6 Moet ik als bedrijf mijn energieprijzen vastzetten of dynamisch inkopen
 • Share via:

Het beheren van energiekosten is een cruciaal aspect van bedrijfsvoering, vooral in een tijd van fluctuerende energieprijzen en toenemende druk om duurzaamheid te integreren. Bedrijven staan voor een belangrijke beslissing: moeten ze hun energieprijzen vastzetten of kiezen voor dynamische inkoop? Deze keuze kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit, duurzaamheid en operationele efficiëntie van een bedrijf. In deze blog zullen we beide opties grondig verkennen, de voor- en nadelen bespreken, en strategische overwegingen aanbieden om bedrijven te helpen een weloverwogen beslissing te nemen.


Wat betekent het vastzetten van zakelijke energieprijzen?

Het vastzetten van energieprijzen houdt in dat een bedrijf een contract afsluit met een energieleverancier om elektriciteit en/of gas te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs voor een bepaalde periode, vaak variërend van een jaar tot meerdere jaren. Deze aanpak biedt voorspelbaarheid in energiekosten en beschermt bedrijven tegen prijsstijgingen.

Voordelen van het vastzetten van energieprijzen

 1. Kostenstabiliteit en voorspelbaarheid:
  • Bedrijven kunnen hun budgetten nauwkeuriger plannen zonder zich zorgen te maken over plotselinge stijgingen in energieprijzen.
  • Dit biedt financiële zekerheid, wat vooral belangrijk is voor bedrijven met smalle winstmarges.
 2. Bescherming tegen marktschommelingen:
  • Energieprijzen kunnen volatiel zijn door factoren zoals politieke onrust, natuurrampen, en veranderingen in vraag en aanbod.
  • Door prijzen vast te zetten, kunnen bedrijven zich beschermen tegen onverwachte prijsstijgingen die hun operationele kosten zouden kunnen verhogen.
 3. Gemakkelijker beheer van energiekosten:
  • Met vaste prijzen is het beheer van energiekosten eenvoudiger, wat de administratieve lasten kan verminderen.


Nadelen van het vastzetten van energieprijzen

 1. Gemiste kansen bij prijsdalingen:
  • Als de marktprijzen dalen na het vastzetten van een contract, zit je bedrijf vast aan de hoge prijs en kan zo niet meeprofiteren van de dalende prijzen.
  • Dit kan leiden tot hogere operationele kosten in vergelijking met concurrenten die profiteren van lagere prijzen.
 2. Lange termijn verplichtingen:
  • Contracten voor vaste prijzen zijn meestal langlopend. Dit betekent dat een bedrijf gebonden is aan die prijs, zelfs als de markt verandert.
  • Het kan moeilijk en kostbaar zijn om uit deze contracten te stappen als de marktomstandigheden veranderen.
 3. Mogelijke hogere initiële tarieven:
  • Leveranciers kunnen hogere tarieven rekenen om zichzelf te beschermen tegen potentiële toekomstige prijsstijgingen.


Wat betekent dynamische inkoop van energie?

Dynamische inkoop, ook bekend als variabele prijscontracten, houdt in dat een bedrijf zakelijke energie inkoopt tegen de huidige marktprijzen. Deze aanpak kan potentieel kosten besparen als de marktprijzen dalen dan kan je hiervan mee profteren, maar brengt ook het risico van prijsstijgingen met zich mee.


Voordelen van dynamische inkoop

 1. Flexibiliteit en mogelijke kostenbesparingen:
  • Bedrijven kunnen profiteren van lagere prijzen wanneer de marktprijzen dalen.
  • Dit kan vooral voordelig zijn in tijden van overaanbod of lage vraag naar energie.
 2. Korte termijn verplichtingen:
  • Dynamische inkoopcontracten zijn vaak korter, waardoor bedrijven meer flexibiliteit hebben om van leverancier of inkoopstrategie te veranderen.
 3. Mogelijkheid tot aanpassing aan markttrends:
  • Bedrijven kunnen hun inkoopstrategieën aanpassen op basis van marktanalyses en trends, waardoor ze beter kunnen inspelen op prijsfluctuaties.


Nadelen van dynamische inkoop

 1. Onvoorspelbaarheid en risico van hogere kosten:
  • Marktprijzen kunnen snel en onverwacht stijgen, wat kan leiden tot aanzienlijke stijgingen in energiekosten.
  • Deze onvoorspelbaarheid kan het moeilijk maken om nauwkeurige budgetten te plannen.
 2. Complexiteit van energiebeheer:
  • Dynamische inkoop vereist vaak meer aandacht en expertise om de markt te monitoren en inkoopbeslissingen te nemen.
  • Dit kan leiden tot hogere administratieve kosten en een grotere behoefte aan gespecialiseerde kennis binnen het bedrijf.
 3. Risico op financiële instabiliteit:
  • Bedrijven die afhankelijk zijn van dynamische inkoop kunnen kwetsbaarder zijn voor prijsschokken, wat hun financiële stabiliteit kan beïnvloeden.


Strategische overwegingen voor het kiezen tussen vaste en dynamische energieprijzen

Bij het kiezen tussen het vastzetten van energieprijzen en dynamische inkoop moeten bedrijven rekening houden met verschillende strategische factoren:

 1. Financiële positie en risicotolerantie:
  • Bedrijven met een sterke financiële positie en een hogere risicotolerantie kunnen meer baat hebben bij dynamische inkoop.
  • Bedrijven die meer gericht zijn op financiële stabiliteit en voorspelbaarheid kunnen de voorkeur geven aan het vastzetten van prijzen.
 2. Marktanalyse en prognoses:
  • Het is belangrijk om markttrends en voorspellingen te analyseren. In tijden van verwachte prijsstijgingen kan het vastzetten van prijzen voordeliger zijn.
  • Omgekeerd, als er een neerwaartse trend in de markt wordt verwacht, kan dynamische inkoop voordeliger zijn.
 3. Operationele vereisten en flexibiliteit:
  • Bedrijven die afhankelijk zijn van stabiele energiekosten voor hun operationele processen kunnen baat hebben bij vaste prijzen.
  • Bedrijven die flexibiliteit en aanpassingsvermogen hoog in het vaandel hebben, kunnen beter omgaan met de onzekerheden van dynamische inkoop.
 4. Sustainability en milieudoelstellingen:
  • Bedrijven met ambitieuze duurzaamheidsdoelen moeten ook overwegen hoe hun energie-inkoopstrategie hun milieu-impact beïnvloedt.
  • Sommige vaste prijscontracten kunnen groene energieopties omvatten, wat bijdraagt aan duurzame doelstellingen.


Conclusie

De keuze tussen het vastzetten van energieprijzen en dynamische inkoop is geen eenvoudige beslissing en hangt af van de specifieke omstandigheden en doelstellingen van een bedrijf. Beide benaderingen hebben hun voor- en nadelen, en wat voor het ene bedrijf werkt, werkt mogelijk niet voor het andere.

Voor bedrijven die waarde hechten aan kostenstabiliteit en voorspelbaarheid, kan het vastzetten van energieprijzen de voorkeur hebben. Dit biedt bescherming tegen marktvolatiliteit en maakt het gemakkelijker om budgetten te plannen. Aan de andere kant kunnen bedrijven die bereid zijn om marktrisico's te nemen en potentieel willen profiteren van lagere energieprijzen, kiezen voor dynamische inkoop.

Uiteindelijk moeten bedrijven een grondige analyse uitvoeren van hun financiële positie, marktomstandigheden, operationele vereisten en duurzaamheidsdoelstellingen om de beste strategie voor energie-inkoop te bepalen. Door een weloverwogen keuze te maken, kunnen bedrijven hun energiekosten optimaliseren en tegelijkertijd hun strategische doelstellingen ondersteunen.


Wat is een goede zakelijke energieleverancier?

Hoe werkt de energiemarkt in nederland?

Wat kan een energie adviseur voor je betekenen?